วัตถุดิบ

  • มาสเตอร์แบทช์สี

    มาสเตอร์แบทช์สี

    มาสเตอร์แบทช์สีคือสารให้สีชนิดพิเศษชนิดใหม่สำหรับวัสดุโพลิเมอร์ ซึ่งใช้กับพลาสติก การผสมมาสเตอร์แบทช์สีจำนวนเล็กน้อยกับเรซินที่ไม่มีสีในระหว่างกระบวนการทำให้ได้เรซินสีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นของเม็ดสีที่ออกแบบไว้