อะไหล่มาตรฐาน

  • อะไหล่มาตรฐาน

    อะไหล่มาตรฐาน

    เราจัดหาชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับยาง การตัด การปั๊ม และการผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ รวมถึงไกด์พินและบุช แท่งอีเจ็คเตอร์ พินอีเจ็คเตอร์ ฯลฯ