เครื่องเป่า

  • เครื่องเป่าขวดพลาสติก

    เครื่องเป่าขวดพลาสติก

    เราสนับสนุนเครื่องเป่าขวดพลาสติก ซึ่งแต่เดิมใช้ในการผลิตภาชนะขวดสำหรับยาหยอดตา ยา เครื่องสำอาง อาหาร ผงซักฟอก ฯลฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขอบเขตการใช้งานของบริษัทกำลังขยายไปยังชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เกี่ยวกับคุณสมบัติของชิ้นส่วนรถยนต์ เนื่องจากประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูง ความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา