การตรวจสอบ

  • บริการตรวจสอบ

    บริการตรวจสอบ

    Kaihua Mould ให้บริการตรวจสอบแม่พิมพ์ อุปกรณ์เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพให้บริการตรวจสอบและยอมรับแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และพลาสติกสำหรับลูกค้า