การออกแบบอุตสาหกรรม

  • การออกแบบอุตสาหกรรม

    การออกแบบอุตสาหกรรม

    Kaihua Mould มีความเชี่ยวชาญด้านการฉีด การแทรก และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายประเภทตั้งแต่ปี 2000 ความสามารถขั้นสูงและความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตของลูกค้า