แม่พิมพ์ปั๊ม/แม่พิมพ์เจาะ

  • แม่พิมพ์ปั๊ม

    แม่พิมพ์ปั๊ม

    การใช้งานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นที่พบมากที่สุดคือในอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ใด ๆ ที่ทำจากแผ่นโลหะโดยทั่วไปจะทำในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ