อีดีเอ็ม

  • อีดีเอ็ม

    อีดีเอ็ม

    เราสนับสนุนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าในการผลิตแม่พิมพ์โลหะและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆโครงสร้างแบบบูรณาการของตัวเครื่องและถังของเหลวในกระบวนการผลิตถูกนำมาใช้เพื่อลดการเคลื่อนตัวของความร้อนและประหยัดพื้นที่ชุดควบคุมมาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในเทอร์มินัลสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อการทำงานที่ง่ายและเป็นธรรมชาติ