เครื่องเจาะรูลึก

  • การเจาะรู EDM

    การเจาะรู EDM

    การเจาะรู EDM ใช้อิเล็กโทรดท่อหมุนที่มีพลังงานไฟฟ้าพร้อมการชะล้างด้วยแรงดันสูงเพื่อสร้างการตัดเฉือนรูลึกขนาดเล็กในโลหะนำไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ