การแข่งขัน

 • จิ๊ก

  จิ๊ก

  เราผลิตจิ๊กโดยมีเป้าหมายเพื่อความยืดหยุ่น ความแม่นยำ มาตรฐาน และความชาญฉลาด
 • หุ่นยนต์ขับเคลื่อนเซอร์โวสามแกน

  หุ่นยนต์ขับเคลื่อนเซอร์โวสามแกน

  เรารองรับหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวสามแกนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกที่มีแรงจับยึดต่ำกว่า 3600Tหุ่นยนต์นี้ใช้เป็นหลักในการนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกระหว่างการฉีดขึ้นรูป
 • IMM1300-2400T หุ่นยนต์เซอร์โว

  IMM1300-2400T หุ่นยนต์เซอร์โว

  เรารองรับ Servo Robot ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกที่มีแรงจับยึดระหว่าง 1300T-2400Tหุ่นยนต์นี้ใช้เป็นหลักในการนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัสดุที่เสื่อมสภาพออกระหว่างการฉีดขึ้นรูป
 • หุ่นยนต์เซอร์โว IMM850T-1300T

  หุ่นยนต์เซอร์โว IMM850T-1300T

  เรารองรับ Servo Robot ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกที่มีแรงจับระหว่าง 850T-1300Tหุ่นยนต์นี้ใช้เป็นหลักในการนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัสดุที่เสื่อมสภาพออกระหว่างการฉีดขึ้นรูป
 • อุปกรณ์ตรวจสอบยานยนต์

  อุปกรณ์ตรวจสอบยานยนต์

  เรารองรับการตรวจสอบ Fixture ของความคลาดเคลื่อนและประสิทธิภาพที่แม่นยำ ใช้ในการควบคุมขนาดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ (เช่น รูรับแสง พื้นที่ ฯลฯ) และเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำนวนมาก เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ การบิน การเกษตร
 • หุ่นยนต์ขับเคลื่อนเซอร์โวห้าแกน

  หุ่นยนต์ขับเคลื่อนเซอร์โวห้าแกน

  เราสนับสนุนหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวแบบ Five Axes ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกที่มีแรงจับยึดต่ำกว่า 3600Tหุ่นยนต์นี้ใช้เป็นหลักในการนำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัสดุที่เสื่อมสภาพออกระหว่างการฉีดขึ้นรูป