ทัวร์โรงงาน

ภายนอกโรงงาน

yrtytr

tgreytr

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมวลผล

จุ๊

ไอทุย

โรงงาน (6)

อิทุย

อุ๋ย

เฮ้

อุยติอุโย

โรงงาน (4)

ไอทุย

อุยยย

จริง

gfhjytiu

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตแม่พิมพ์

ยู

ทรู

โรงงาน (9)

โรงงาน (5)

ytruytr

การประชุมเชิงปฏิบัติการการฉีด

โรงงาน (2)

โรงงาน (1)

โรงงาน (7)